Конрадът БанкокС инвестиция от над 4 милиона бата, The Conrad Bangkok развива своята 23-силна лимузинова услуга с нови функции. Всички лимузини са оборудвани с GPS навигационни системи и благодарение на система за управление на флота оборудването се свързва с предния офис на хотела, показвайки местоположението на всички превозни средства. Системата сигнализира автоматично за приемане, когато лимузина премине през инсталационна точка, като по този начин гарантира, че персоналът е готов да посрещне всички пристигащи гости.


2016, 2017 Mercedes E300 VS S500 EL VS S500 Long - Септември 2021