Въпреки че „свръхтуризмът“ беше гореща тема през последната година, антидотът му „недостатъчно туризъм“ набра скорост през последните няколко месеца и ние сме развълнувани! Ние се отъждествяваме...
Прочети Повече