Карл IV, Император с Божията благодат, е една от големите изложби на това десетилетие. Тази уникална колекция от чешко и международно изкуство е отворена за публиката за първи път в съвременната история. Изложбата вече се проведе в Ню Йорк, но ще дойде в Прага на 16 февруари до 21 май 2006 г. като част от съвместен проект между Пражкия замък и The Metropolitan Museum of Art, Ню Йорк. Дисплеят ще включва повече от 220 експоната, заети от повече от 90 галерии, музеи и частни колекции в 15 страни.


History of Russia (PARTS 1-5) - Rurik to Revolution - Август 2021