La CouronneЮжна Африка е засегната от пожарни бедствия през последните седмици, още от драматичните сцени на Таблица планина в края на миналия месец. Последната жертва е плюшен хотел Franschhoek, наречен La Couronne. 7 от техните 24 стаи са за съжаление унищожени, но вече има обнадеждаващи приказки, че те ще стартират и работят отново само за 6 месеца. Причината за този последен инцидент тепърва ще се изяснява.


Шкиль: сотни тысяч людей во время пожара молились под собором Парижской Богоматери 16.04.19 - Септември 2021