Хонконгски фестивал на изкустватаПродължава от 9 февруари и до 13 март 2006 г., 34-ият Хонконгски фестивал на изкуствата отбелязва културната динамика на града с театър, опера, класическа музика и танц. Сметнат като водещото събитие за изкуства в Хонконг, той представя чуждестранни и местни художници с известност в еклектичен набор от музика, театър, танци, популярни развлечения, филмови и изложбени програми.


Национален студентски фестивал на изкуствата 2018 - откриване - Август 2021