Две ложи на CC Africa в Ботсвана днес дебютират. Те са палатен лагер Xaranna и Delta Lodge, и двете в делтата на Окаванго. И двамата пренебрегват лагуните, които предоставят широк изглед към сложната мрежа от вода, която подхранва делтата, предлагайки фантастично приключение за вода и пустиня. Както обикновено от CCA, имотите имат ниско енивронметално въздействие с ангажимент както за лукс, така и за екологичност.


ЗА СЪЗИДАТЕЛНО ОБЩЕСТВО - Март 2021